Flash Ticker

Thursday, February 27, 2014

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದ್ಲಾಯರಿಂದ ಗಮಕ- ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಾಪ --1-3-2014

    ರಥಬೀದಿ  ಗೆಳೆಯರು { ರಿ ]

ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ

ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಾಪ

ಗಮಕ - ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದ್ಲಾಯರಿಂದ  

1-3-2014 - 4. 45pm -Dwanyaloka , Govinda Pai Research Centre , Udupi

Contact - Ratabeedhi Geleyaru {R} Udupi -9448215779

ಗಂಗಿ ಪರಸಂಗ - : Photos of  Drama GANGI PARASANGAperformed by Ratha...

nannasaakshi: Photos of Drama GANGI PARASANGAperformed by Ratha ... : Performed by Rathabeedi Geleyaru PARASANGA GANGI Photos of Drama, drama is written by a Theater GROUP from Udupi: Abhilasha Direct ...

ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರ ಗಂಗಿ ಪರಸಂಗ ನಾಟಕ - 16 -2-2014

ಶಿರ್ಸಿ -ಸಮುದಾಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರ ’ ಗಂಗಿ ಪರಸಂಗ ’ -15-2-2014

Gangi parasanga

ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ - [ ದಶಕದ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ }

A broad range of highly controversial drama - Indiatimes Vijaykarnatka

: ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ { Audio } -ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕೊನೆಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು

muraleedhara upadhya hiriadka: G. rush Ed {Audio} - Mahatma Gandhi's Satyagraha demands of the