Flash Ticker

Tuesday, August 6, 2019

ಶ್ರಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಶೇಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ -11-8-2019

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು {  ರಿ } ಉಡುಪಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ  ನಟ

ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಶೇಟ್

ಅವರೋದಿಗೆ ಸಂವಾದ

 11- 8-2019 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಜೆ 4.45 ರಿಂದ

 ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ


Image may contain: 1 person
Rajagopala Shet

RATHABEEDHI Geleyaru ( R ) Udupi - general body meeting 20-7-2019

Rathabeedhii Geleyaru { R] Udupi - Report 2018-19

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು { ರಿ } ಉಡುಪಿ -- ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ -2018-19

Post an Entry

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು { ರಿ} ಉಡುಪಿ -Rathabeedhi Geleyaru { R } Udupi , Administrative Committe - 2019-20