Flash Ticker

Friday, May 5, 2017

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರ " ಕುಣಿಯೋಣ ಬಾರಾ " ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ -29-4-2017

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) _ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ 30-- 4- 2017 -Vinaya Kumar Sorake ,

Rathabeedhi Geleyaru ( R) ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ 2017 -ಸುಮಾ . ಎಸ್,

Rathabeedhi Geleyaru (R ) -__ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ 2017 -P. N. Ramachandra

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) Udupi -- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ -Manjula Subrahmanya

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) Udupi --ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ - ಸೀತಮ್ಮನ ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತವಾಗಿದೆ

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) Udupi --ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ - Christopher Mangaluru ,

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) -ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ -ಮನುಜ ನೇಹಿಗ

Rathabeedhi Geleyaru (R ) Udupi -- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ -Jeevan Ram Sullya

Rathabeedhi Geleyaru ( R) udupi- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ =Christopher Mangaluru ,

Rathabeedhi Geleyaru( R ) Udupi- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ -Ganesh. M

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) Udupi -_ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ -Bannanje Sanjeeva Suvarna

Rathabeedhi Geleyaru (R ) Udupi- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಬಿರ 2017 -Dr. Gananatha Ekkar

Rathabeedhi Geleyaru ( R ) -__ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ