Flash Ticker

Sunday, November 18, 2012

ರಥಬೀದಿಗೆಳೆಯರ ನಾಟಕ- ’ ಗಂಗಿ ಪರಸಂಗ "- ನಿ- ಡಾ / ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್

Udayavani: ಗಂಗಿ ಪರಸಂಗ: ರಚನೆ - ಅಭಿಲಾಷಾ .ಎಸ್. ವಿಮರ್ಶೆ- ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾವಿನಕುಳಿ

'via Blog this'

No comments:

Post a Comment