Flash Ticker

Friday, March 1, 2013

ಉಡುಪಿ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ರಂಗ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂದು- 2-3-2013 -ಚೀತೆ

ಚೀತೆ- ಕೊಡವ ನಾಟಕ
ನಿ- ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ
ರಂಗಭೂಮಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು
 CHITE - Kodava Drama
Directed by Adyanda Karyappa
 At Bhujanga Park Udupi
7pm- 2-3-2013

No comments:

Post a Comment