Flash Ticker

Thursday, November 14, 2013

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಸರಿಯಲ್ಲ – ಡಾ. ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರಧ್ವಾಜ್

ಉಡುಪಿ : ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇ.ಜ.ಗೌ ರಿಂದ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಸರಿಯಲ್ಲ – ಕೃತಿಕಾರ ಡಾ. ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರಧ್ವಾಜ್:

'via Blog this'

No comments:

Post a Comment