Flash Ticker

Monday, August 17, 2015

ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ ಶೆಟ್ಟರ ’ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು’ ಬಿಡುಗಡೆ -22-8-2015

ಶ್ರಿ ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ ಶೆಟ್ಟರ ಗ್ರಂಥ

--ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಪ್ರಾಣ ದೇವರು

ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ - 22-8-2015 -ಶನಿವಾರ- 5pm
  ಮಧ್ವ ಮಂಟಪ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ , ಉಡುಪಿ
 ಆಶೀರ್ವಚನ -
            ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಪಾದರು
             ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ , ಉಡುಪಿ
 ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ
          ಶ್ರಿ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ  ಕೆದ್ಲಾಯ ಮತ್ತು ಬಳಗ
     ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ

No comments:

Post a Comment