Flash Ticker

Wednesday, June 22, 2016

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು [ ರಿ } ಉಡುಪಿ - ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ 2-7-2016

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು [ ರಿ } ಉಡುಪಿ

ತಾರೀಕು 2- 7-2016  ಶವಿವಾರ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

- ಪ್ರೊ/ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೋಶಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -
 mo no-9880259268

No comments:

Post a Comment