Flash Ticker

Sunday, July 26, 2015

ರಥ ಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರ ನಾಟಕ - ಮಹಿಳಾ ಭಾರತ-ಡಾ/ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್

ಮಹಿಳಾ  ಭಾರತ ತಾಲೀಮು , ಪ್ರದರ್ಶನ , ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವೂ  A   ಗ್ರೇಡ್ . ಯುವಕ  ಯುವತಿಯರ ನಾಟ್ಯ  ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಬ್ಭುತ

No comments:

Post a Comment